Corona-informatie

De Theefabriek » Corona-informatie

Corona-informatie

De huidige corona-crisis heeft verschillende gevolgen voor de bedrijfsactiviteiten van De Theefabriek. We geven hier een overzicht van die gevolgen. Elders op deze website is de corona-specifieke informatie goudgeel gemarkeerd .

Theemuseum

In het theemuseum geldt geen beperking op het maximale aantal bezoekers, zolang de 1,5 m afstand maar gehandhaafd blijft. Reserveren voor museumbezoek is niet nodig.

In het theemuseum is een verplichte looproute aangegeven, om zo de 1,5 m afstand zoveel mogelijk te kunnen handhaven.

Theeschenkerij

U dient vanaf 11-08-2020 te reserveren voor een bezoek aan de theeschenkerij! Zie hieronder voor de verschillende (on)mogelijkheden.

Aangepaste theekaart en menu’s

We hanteren tijdelijk een aangepaste, kleine theekaart, waarbij zowel het thee-assortiment als het assortiment versnaperingen uit de keuken wordt beperkt. Bovendien hebben we het aantal menu’s dat kan worden gereserveerd beperkt tot High Teas, Vegan High Teas en Lunches. Met een kleine theekaart kunnen we de hygiëne beter waarborgen. Met minder versnaperingen en een beperkt aantal menu’s uit de keuken kunnen we daar met een kleiner aantal medewerkers de 1,5 m handhaven.

Reserveren voor Keuze uit de kaart

Voor keuze uit de kaart voor gezelschapjes t/m 4 personen kan alleen ter plaatse voor het moment zelf worden gereserveerd en niet vooraf. In overleg met de bediening krijgt u een tafeltje binnen of buiten toegewezen en dient u een formuliertje met uw contactgegevens in te vullen, zodat de GGD u kan bereiken in het onverhoopte geval er een corona-uitbraak bij ons heeft plaatsgevonden.

De afstand tussen de stoelen aan één tafel laten we hierbij over aan de eigen verantwoordelijkheid van de gasten, waarbij voor gezelschappen van 3 of meer personen geldt dat gasten van verschillende huishoudens 1,5 m van elkaar af dienen te zitten. Eventueel kan de bediening een extra tafel voor u bijplaatsen, mits beschikbaar, om de tafel (en daarmee de afstand tussen de stoelen) te vergroten. Of u kunt met uw gezelschap aan afzonderlijke tafels plaatsnemen om de 1,5 m te handhaven.

Gezelschapjes vanaf 5 personen kunnen eventueel wel zitplaatsen voor keuze uit de kaart reserveren.

Het is niet toegestaan om zonder overleg met de bediening tafels te verplaatsen.

Reserveren voor High Teas en Lunches

Voor uitgebreide High Teas, Vegan High Teas en Lunches moet altijd vooraf worden gereserveerd. Voor reserveringen vooraf werken we met vaste tijdvakken, zodat we de beschikbare capaciteit optimaal kunnen benutten. We hebben per dag 3 tijdvakken: van 10:00 tot 12:00 uur, van 12:30 tot 14:30 uur en van 15:00 tot 17:00 uur, waarbij uw gezelschap binnenkomt (op z’n vroegst) aan het begin van het tijdvak en ons weer verlaat (uiterlijk) aan het einde van het tijdvak. We maken per gezelschap een passende tafelschikking, afgestemd op het aantal gasten en het aantal huishoudens.

Voorkeur voor terras bij reserveren

U kunt bij het reserveren van een high tea of lunch een voorkeur voor plaatsing op het terras aan ons doorgeven. Het is echter niet gegarandeerd dat we aan uw wens tegemoet kunnen komen. De terrasruimte voor reserveringen is namelijk beperkt, gegeven de indeling van de terrassen, de vereiste 1,5 m afstand e.d.. Wel proberen we de reserveringen die niet meer op het terras passen zoveel mogelijk in onze ‘tuinkamer’ De Consistoriekamer te plaatsen, met openslaande deuren en vrije uitloop naar de tuin.

Voor keuze uit de kaart voor gezelschappen vanaf 5 personen reserveren we alleen zitplaatsen binnen, omdat we de maximale terrascapaciteit willen handhaven voor de passanten. Anders hebben we straks het hele terras volstaan met lege tafels met bordjes “gereserveerd”, terwijl de passanten er teleurgesteld om heen staan. Wel kan er bij aankomst in overleg met de bediening worden gekeken of er alsnog voldoende zitplaatsen buiten beschikbaar zijn.

Theewinkel

In de theewinkel hanteren we een aantal huishoudelijke regeltjes: ingang alleen via de voordeur van de pastorie, niet meer dan 3 gezelschapjes van 2 personen tegelijkertijd, handjes schoon, mandje verplicht, vaste looproute.

Theehandel

De online-theewinkel en de theegroothandel zijn ook gedurende de corona-crisis steeds volop in bedrijf! Elke maandag t/m vrijdag zijn we in ieder geval van 9 tot 15 uur hard aan het werk om alle particuliere en zakelijke bestellingen te verpakken, te verzamelen en te verzenden. Ons kantoor is dan ook bemenst en kunt u telefonisch bereiken op 0595-572053. De e-mail wordt 24/7 gelezen en altijd zo snel mogelijk afgehandeld.


We wensen iedereen heel veel sterkte, geduld, liefde en gezondheid toe in deze rare tijden. We missen onze lieve gasten enorm en hopen binnenkort de voordeuren weer wijd open te kunnen zetten. Door de veelheid en grootte van onze zalen, maar ook de enorme tuin en terrassen er omheen zullen we zelfs in de te verwachten 1,5 m economie nog een mooi aantal vaste en nieuwe bezoekers kunnen ontvangen!