Corona-informatie

De Theefabriek » Corona-informatie

Corona-informatie

De huidige corona-crisis heeft verschillende gevolgen voor de bedrijfsactiviteiten van De Theefabriek. We geven hier een overzicht van die gevolgen. Elders op deze website is de corona-specifieke informatie goudgeel gemarkeerd .

Theemuseum

Het theemuseum is t/m 31 mei 2020 gesloten voor het publiek.

Vanaf 1 juni 2020 om 12:00 uur is het theemuseum weer geopend volgens de gebruikelijke openingstijden!

In het theemuseum zullen niet meer dan 30 personen op één moment aanwezig mogen zijn. We zullen hiervoor ‘pingpongballen’ bij de kassa uitdelen, zodat we zicht houden op het aantal bezoekers.

Theeschenkerij

De theeschenkerij is t/m 31 mei 2020 gesloten voor het publiek.

Vanaf 1 juni 2020 om 12:00 uur is de theeschenkerij weer geopend volgens de gebruikelijke openingstijden!

We hanteren tijdelijk een aangepaste, kleine theekaart, waarbij zowel het thee-assortiment als het assortiment versnaperingen uit de keuken wordt beperkt. Bovendien hebben we het aantal menu’s dat kan worden gereserveerd beperkt tot High Teas, Vegan High Teas en Lunches. Met een kleine theekaart kunnen we de hygiëne beter waarborgen. Met minder versnaperingen en een beperkt aantal menu’s uit de keuken kunnen we daar met een kleiner aantal medewerkers de 1,5 m handhaven.

De theeschenkerij bestaat qua corona-maatregelen verder uit twee verschillende onderdelen: binnen en buiten/terras.

Binnen hebben we ruimte voor in totaal maximaal 30 gasten die een menu of zitplaats voor keuze uit de kaart hebben gereserveerd. Op basis van de reserveringen maken we per gezelschap een passende tafelschikking, afgestemd op het aantal gasten en het aantal huishoudens. We werken hierbij met vaste tijdvakken, zodat we de beschikbare capaciteit optimaal kunnen benutten en meer overzicht houden op het maximale aantal gasten op ieder moment van de dag. We hebben per dag 3 tijdvakken: van 10:00 tot 12:00 uur, van 12:30 tot 14:30 uur en van 15:00 tot 17:00 uur, waarbij uw gezelschap binnenkomt (op z’n vroegst) aan het begin van het tijdvak en ons weer verlaat (uiterlijk) aan het einde van het tijdvak.

Onze agenda ziet er voor de rest van het jaar nu nog uit als een onbeschreven blad, een schone lei, maagdelijk wit, dus we nodigen u van harte uit om te reserveren, wacht niet te lang, want vol is dus echt vol, zeker in deze rare tijden!

Buiten, op ons ruim opgezette terras, in de tuin rondom de kerk en de pastorie, hebben we geen beperkingen in het totale aantal gasten en geen tijdvakken. Wij zorgen er op het terras voor dat er voldoende afstand tussen de afzonderlijke tafels is. Het is niet toegestaan om zonder overleg met de bediening tafels te verplaatsen. De afstand tussen de stoelen aan één tafel laten we over aan de eigen verantwoordelijkheid van de gasten, waarbij voor gezelschappen van 3 of meer personen geldt dat gasten van verschillende huishoudens 1,5 m van elkaar af dienen te zitten.

Voor het terras nemen we geen (extra) reserveringen aan, boven het maximale aantal van 30 gasten op reservering voor binnen, omdat we bijvoorbeeld bij een weersomslag reserveringen op het terras nu niet meer naar binnen kunnen verplaatsen, want daar zitten we dan al aan ons maximum. Wel proberen we gezelschappen die voor binnen hebben gereserveerd bij mooi weer zoveel mogelijk in onze ‘tuinkamer’ De Consistoriekamer te plaatsen, met openslaande deuren en vrije uitloop naar de tuin, of eventueel aan tafels in een afgesloten deel van de tuin. Onze mogelijkheden zijn echter wel beperkt, dat zult u begrijpen, gegeven de beschikbare ruimtes en de vereiste 1,5 m afstand.

Theewinkel

De (fysieke) theewinkel is vanaf 9 mei 2020 alweer geopend volgens de gebruikelijke openingstijden. Wel met wat huishoudelijke regeltjes: ingang alleen via de voordeur van de pastorie, niet meer dan 3 gezelschapjes van 2 personen tegelijkertijd, handjes schoon, mandje verplicht, vaste looproute.

Theehandel

De online-theewinkel en de theegroothandel zijn ook gedurende de corona-crisis steeds volop in bedrijf! Elke maandag t/m vrijdag zijn we in ieder geval van 9 tot 15 uur hard aan het werk om alle particuliere en zakelijke bestellingen te verpakken, te verzamelen en te verzenden. Ons kantoor is dan ook bemenst en kunt u telefonisch bereiken op 0595-572053. De e-mail wordt 24/7 gelezen en altijd zo snel mogelijk afgehandeld.


We wensen iedereen heel veel sterkte, geduld, liefde en gezondheid toe in deze rare tijden. We missen onze lieve gasten enorm en hopen binnenkort de voordeuren weer wijd open te kunnen zetten. Door de veelheid en grootte van onze zalen, maar ook de enorme tuin en terrassen er omheen zullen we zelfs in de te verwachten 1,5 m economie nog een mooi aantal vaste en nieuwe bezoekers kunnen ontvangen!